Д-р Соня Костова

Дентален лекар с над 30 г. стаж в областта на стоматологията. Работи за цялостната орална рехабилитация – при налични функционални, пародонтални и естетични промени. Специализира в областта на естетичната медицина и козметологията.Продължава своето следдипломно обучение, като посещава курсове,семинари, конгреси в България и чужбина на уважавани в областта лекари. Получава награда за дентален лекал за 2013г.

 

 

 

 

Д-р Кирил Зортев

Завършва дентална медицина в МУ – Варна.

По време на следването си участва в редица научни конгреси за студенти и млади лекари. Следдипломното си обучение продължава, като посещава конгреси и обучения в България и чужбина.Има интереси към денталната хирургия, имплантология, пародонталната хирургия и протетика.

 

 

 

 

Д-р Надежда Дойчинова

Дентален лекар с повече от 20г. стаж в областта на стоматологията. Притежава специалност по поливалентна стоматология.Продължава своята следдипломна квалификация като посещава редица специализирани курсове,лекции и конгреси на български и световно признати лекари в областта на хирургията, протетиката, ендодонтията и протезиране.

Получава награда за дентален лекар за 2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грижата за здравето и комфортът на пациента са в основната на нашата работа и приоритет. Вниманието към детайла, личното отношение и качественото лечение без болка са водещи принципи в работата на екипа на клиника Дент инвест. Доверието, което изграждаме се превръща в трайна връзка с нашите пациенти. Познаваме ги по име, на всеки отделяме обстойно внимание, предлагаме решение за всеки клиничен случай. 
Красотата на усмивката изисква редовни грижи и внимание. 
Клиника Dent invest е оборудвана с най-модерна техника и апаратура за осигуряване на лечение по най-високите стандарти на добрата клинична практика.

Get in touch

Contact us now

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.


EMERGENCY CONTACT

Free call 24/7
+1555 6761 020HOME VISIT

Chargeable call 24/7
+1777 6761 050Follow us

Our Activity

Organically grow the holistic world view of innovation empowerment.Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.